Tokorozawa Station

Seibu Ikebukuro Line Inbound

Timetable for Akitsu, Ikebukuro, Shin-kiba, Shibuya and Yokohama

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00Semi Express
  • 5:08LocalKotake-mukaihara
  • 5:18Local
  • 5:24LocalShin-kiba
  • 5:28Rapid
  • 5:34Local
  • 5:41LocalMotomachi-Chūkagai
  • 5:45Express
  • 5:50Local
  • 5:54LocalShin-kiba
  • 5:59Limited Express
  6:00
  • 6:02Rapid
  • 6:06Local
  • 6:10LocalMotomachi-Chūkagai
  • 6:14Express
  • 6:17Limited Express
  • 6:19Semi Express
  • 6:24S-TRAINToyosu
  • 6:27Rapid
  • 6:30Limited Express
  • 6:33Semi Express
  • 6:37Rapid
  • 6:42Limited Express
  • 6:45Rapid
  • 6:48LocalShin-kiba
  • 6:51Commuter Semi Express
  • 6:54Limited Express
  • 6:57Express
  • 6:59Rapid
  7:00
  • 7:02Semi ExpressShin-kiba
  • 7:05Commuter Express
  • 7:08Commuter Semi Express
  • 7:11Express
  • 7:14RapidMotomachi-Chūkagai
  • 7:16Semi ExpressShin-kiba
  • 7:20Commuter Express
  • 7:23Commuter Semi Express
  • 7:26RapidMotomachi-Chūkagai
  • 7:28Rapid Express
  • 7:31Semi ExpressShin-kiba
  • 7:35Commuter Express
  • 7:38Commuter Semi Express
  • 7:41Express
  • 7:44RapidMotomachi-Chūkagai
  • 7:46Semi ExpressShin-kiba
  • 7:50Commuter Express
  • 7:53Commuter Semi Express
  • 7:56RapidMotomachi-Chūkagai
  • 7:58Rapid Express
  8:00
  • 8:01LocalShin-kiba
  • 8:04Commuter Express
  • 8:07Commuter Semi Express
  • 8:10Express
  • 8:13RapidShin-kiba
  • 8:17Commuter Express
  • 8:19LocalShin-kiba
  • 8:22RapidMotomachi-Chūkagai
  • 8:25Limited Express
  • 8:29Local
  • 8:32Express
  • 8:35Semi Express
  • 8:39LocalMotomachi-Chūkagai
  • 8:42Rapid
  • 8:45Limited Express
  • 8:50Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 8:55Express
  • 8:58Semi Express
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:02RapidMotomachi-Chūkagai
  • 9:05Limited Express
  • 9:10Semi Express
  • 9:15Express
  • 9:19LocalMotomachi-Chūkagai
  • 9:23Rapid
  • 9:26Limited Express
  • 9:31Local
  • 9:35Express
  • 9:39Semi ExpressShin-kiba
  • 9:44Express
  • 9:48Semi Express
  • 9:55RapidMotomachi-Chūkagai
  10:00
  • 10:04Semi Express
  • 10:09Express
  • 10:12Local
  • 10:15LocalMotomachi-Chūkagai
  • 10:19Semi Express
  • 10:23Limited Express
  • 10:25LocalShin-kiba
  • 10:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 10:35Local
  • 10:39Express
  • 10:44Local
  • 10:49Express
  • 10:52Semi Express
  • 10:55LocalShin-kiba
  11:00
  • 11:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 11:04Semi Express
  • 11:09Express
  • 11:12Local
  • 11:19Semi Express
  • 11:23Limited Express
  • 11:25LocalShin-kiba
  • 11:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 11:35Local
  • 11:39Express
  • 11:44Local
  • 11:49Express
  • 11:52Semi Express
  • 11:55LocalShin-kiba
  12:00
  • 12:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 12:04Semi Express
  • 12:09Express
  • 12:12Local
  • 12:19Semi Express
  • 12:23Limited Express
  • 12:25LocalShin-kiba
  • 12:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 12:35Local
  • 12:39Express
  • 12:44Local
  • 12:49Express
  • 12:52Semi Express
  • 12:55LocalShin-kiba
  13:00
  • 13:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 13:04Semi Express
  • 13:09Express
  • 13:12Local
  • 13:19Semi Express
  • 13:23Limited Express
  • 13:25LocalShin-kiba
  • 13:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 13:35Local
  • 13:39Express
  • 13:44Local
  • 13:49Express
  • 13:52Semi Express
  • 13:55LocalShin-kiba
  14:00
  • 14:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 14:04Semi Express
  • 14:09Express
  • 14:12Local
  • 14:19Semi Express
  • 14:23Limited Express
  • 14:25LocalShin-kiba
  • 14:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 14:35Local
  • 14:39Express
  • 14:44Local
  • 14:49Express
  • 14:52Semi Express
  • 14:55LocalShin-kiba
  15:00
  • 15:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 15:04Semi Express
  • 15:09Express
  • 15:12Local
  • 15:19Semi Express
  • 15:23Limited Express
  • 15:25LocalShin-kiba
  • 15:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 15:35Local
  • 15:39Express
  • 15:44Local
  • 15:49Express
  • 15:52Semi Express
  • 15:55LocalShin-kiba
  16:00
  • 16:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 16:04Semi Express
  • 16:09Express
  • 16:12Local
  • 16:18S-TRAINToyosu
  • 16:20Semi Express
  • 16:23Limited Express
  • 16:25LocalShin-kiba
  • 16:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 16:35Semi Express
  • 16:40Express
  • 16:44Semi Express
  • 16:48LocalMotomachi-Chūkagai
  • 16:52Rapid
  • 16:55Limited Express
 • 17:00 to 23:59
  17:00
  • 17:00Semi ExpressShin-kiba
  • 17:04Express
  • 17:08Semi Express
  • 17:12Express
  • 17:16Semi Express
  • 17:20S-TRAINToyosu
  • 17:22Rapid
  • 17:24Limited Express
  • 17:30Semi ExpressShin-kiba
  • 17:34Express
  • 17:38Semi Express
  • 17:42Express
  • 17:46Semi Express
  • 17:52Rapid
  • 17:54Limited Express
  18:00
  • 18:00Semi ExpressShin-kiba
  • 18:05Express
  • 18:08Semi Express
  • 18:12Express
  • 18:16Semi Express
  • 18:20S-TRAINToyosu
  • 18:22Rapid
  • 18:25Limited Express
  • 18:30Semi ExpressShin-kiba
  • 18:35Express
  • 18:38Semi Express
  • 18:42Express
  • 18:46Semi Express
  • 18:52Rapid
  • 18:55Limited Express
  19:00
  • 19:00Semi ExpressShin-kiba
  • 19:05Express
  • 19:08Semi Express
  • 19:12Express
  • 19:16Semi Express
  • 16:20S-TRAINToyosu
  • 19:24Rapid
  • 19:27Limited Express
  • 19:29Local
  • 19:32Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 19:37Express
  • 19:40Semi Express
  • 19:42Express
  • 19:46Semi Express
  • 19:52Rapid
  • 19:55Limited Express
  • 19:59Local
  20:00
  • 20:02Semi ExpressShin-kiba
  • 20:07Express
  • 20:10Semi Express
  • 20:12Express
  • 20:16Semi Express
  • 20:20S-TRAINToyosu
  • 20:22Rapid
  • 20:25Limited Express
  • 20:28Local
  • 20:32Semi Express
  • 20:37Express
  • 20:40Semi Express
  • 20:46Semi Express
  • 20:52Semi Express
  • 20:55Limited Express
  21:00
  • 21:02LocalMusashi-kosugi
  • 21:07Express
  • 21:10Semi Express
  • 21:16Semi Express
  • 21:22Semi Express
  • 21:25Limited Express
  • 21:32Local
  • 21:37Express
  • 21:40Semi Express
  • 21:47Local
  • 21:52Semi Express
  • 21:55Limited Express
  22:00
  • 22:02Local
  • 22:07Express
  • 22:10Semi Express
  • 22:17Local
  • 22:22Semi Express
  • 22:25Limited Express
  • 22:32Local
  • 22:37Express
  • 22:40Semi Express
  • 22:47LocalShin-kiba
  • 22:52Semi Express
  • 22:55Limited Express
  23:00
  • 23:02Semi Express
  • 23:08LocalMusashi-kosugi
  • 23:14Semi Express
  • 23:19LocalYokohama
  • 23:25Limited Express
  • 23:28Local
  • 23:32LocalKotake-mukaihara
  • 23:36Express
  • 23:42Semi Express
  • 23:50Local
  • 23:58Semi Express
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00Semi Express
  • 5:08LocalKotake-mukaihara
  • 5:18Local
  • 5:24LocalShin-kiba
  • 5:28Rapid
  • 5:34Local
  • 5:41LocalShin-kiba
  • 5:45Express
  • 5:49Local
  • 5:56LocalShin-kiba
  6:00
  • 6:01Express
  • 6:04Semi Express
  • 6:09Limited Express
  • 6:12LocalShin-kiba
  • 6:17Express
  • 6:20Semi Express
  • 6:23LocalMotomachi-Chūkagai
  • 6:27Local
  • 6:31Express
  • 6:36Rapid
  • 6:43Semi Express
  • 6:48Limited Express
  • 6:51Semi ExpressShin-kiba
  • 6:56Express
  7:00
  • 7:00Local
  • 7:04Rapid
  • 7:08LocalShin-kiba
  • 7:14Semi Express
  • 7:19Limited Express
  • 7:21Local
  • 7:26RapidShin-kiba
  • 7:31Semi Express
  • 7:36Express
  • 7:40LocalMotomachi-Chūkagai
  • 7:46Rapid
  • 7:49Limited Express
  • 7:52Local
  • 7:56RapidMotomachi-Chūkagai
  8:00
  • 8:02Semi Express
  • 8:06Express
  • 8:11Local
  • 8:14Rapid
  • 8:18LocalShin-kiba
  • 8:23Limited Express
  • 8:25Semi Express
  • 8:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 8:33Local
  • 8:37Express
  • 8:41LocalMotomachi-Chūkagai
  • 8:46Express
  • 8:49Local
  • 8:53RapidMotomachi-Chūkagai
  • 8:56Limited Express
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00Semi Express
  • 9:04Express
  • 9:11Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 9:16Rapid
  • 9:19LocalMotomachi-Chūkagai
  • 9:22RapidMotomachi-Chūkagai
  • 9:27Limited Express
  • 9:30Semi Express
  • 9:35Express
  • 9:37S-TRAINMotomachi-Chūkagai
  • 9:40Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 9:45Rapid
  • 9:48LocalShin-kiba
  • 9:53Limited Express
  • 9:55Semi Express
  10:00
  • 10:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 10:04Semi Express
  • 10:09Express
  • 10:12Local
  • 10:18Semi Express
  • 10:23Limited Express
  • 10:25LocalShin-kiba
  • 10:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 10:35Local
  • 10:39Express
  • 10:45Local
  • 10:49Express
  • 10:52Semi Express
  • 10:55LocalShin-kiba
  11:00
  • 11:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 11:04Semi Express
  • 11:09Express
  • 11:12Local
  • 11:19Semi Express
  • 11:23Limited Express
  • 11:25LocalMotomachi-Chūkagai
  • 11:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 11:35Local
  • 11:39Express
  • 11:45Local
  • 11:49Express
  • 11:52Semi Express
  • 11:55LocalShin-kiba
  12:00
  • 12:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 12:04Semi Express
  • 12:09Express
  • 12:12Local
  • 12:19Semi Express
  • 12:23Limited Express
  • 12:25LocalShin-kiba
  • 12:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 12:35Local
  • 12:39Express
  • 12:44Local
  • 12:49Express
  • 12:52Semi Express
  • 12:55LocalShin-kiba
  13:00
  • 13:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 13:04Semi Express
  • 13:09Express
  • 13:12Local
  • 13:19Semi Express
  • 13:23Limited Express
  • 13:25LocalShin-kiba
  • 13:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 13:35Local
  • 13:39Express
  • 13:44Local
  • 13:49Express
  • 13:52Semi Express
  • 13:55LocalShin-kiba
  14:00
  • 14:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 14:04Semi Express
  • 14:09Express
  • 14:12Local
  • 14:19Semi Express
  • 14:23Limited Express
  • 14:25LocalShin-kiba
  • 14:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 14:35Local
  • 14:39Express
  • 14:44Semi Express
  • 14:49Semi Express
  • 14:53Limited Express
  • 14:55LocalShin-kiba
  15:00
  • 15:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 15:04Semi Express
  • 15:09Express
  • 15:12Local
  • 15:19Semi Express
  • 15:23Limited Express
  • 15:25LocalShin-kiba
  • 15:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 15:35Local
  • 15:39Express
  • 15:44Semi Express
  • 15:47Semi Express
  • 15:53Limited Express
  • 15:55LocalShin-kiba
  16:00
  • 16:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 16:04Local
  • 16:09Express
  • 16:13Semi Express
  • 16:19Semi Express
  • 16:23Limited Express
  • 16:27LocalShin-kiba
  • 16:30Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 16:34Local
  • 16:39Express
  • 16:45Semi Express
  • 16:49Semi Express
  • 16:53Limited Express
  • 16:57LocalShin-kiba
 • 17:00 to 23:59
  17:00
  • 17:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 17:03Local
  • 17:08Express
  • 17:13Semi Express
  • 17:19Semi Express
  • 17:23Limited Express
  • 17:26Semi ExpressShin-kiba
  • 17:30Express
  • 17:35Local
  • 17:39Express
  • 17:44Semi Express
  • 17:47Rapid Express
  • 17:50Semi Express
  • 17:53Limited Express
  • 17:55LocalShin-kiba
  18:00
  • 18:00Rapid ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 18:04Semi Express
  • 18:08Express
  • 18:10LocalMotomachi-Chūkagai
  • 18:12S-TRAINMotomachi-Chūkagai
  • 18:17Local
  • 18:20Semi Express
  • 18:23Limited Express
  • 18:26Semi ExpressShin-kiba
  • 18:30Express
  • 18:35Semi Express
  • 18:39Express
  • 18:42Semi Express
  • 18:48Local
  • 18:50LocalMotomachi-Chūkagai
  • 18:53Limited Express
  • 18:55Rapid
  19:00
  • 19:04Semi Express
  • 19:10Express
  • 19:12Semi Express
  • 19:18Local
  • 19:20RapidMotomachi-Chūkagai
  • 19:23Limited Express
  • 19:29LocalMotomachi-Chūkagai
  • 19:32Local
  • 19:35Express
  • 19:40Rapid
  • 19:43LocalMotomachi-Chūkagai
  • 19:48Semi Express
  • 19:50Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 19:53Limited Express
  20:00
  • 20:02Local
  • 20:06Express
  • 20:10Rapid
  • 20:14LocalShin-kiba
  • 20:18Semi Express
  • 20:20Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 20:23Limited Express
  • 20:30Local
  • 20:36Express
  • 20:40Rapid
  • 20:42LocalShin-kiba
  • 20:48Semi Express
  • 20:50Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 20:53Limited Express
  21:00
  • 21:02Local
  • 21:07Express
  • 21:10Rapid
  • 21:12LocalMotomachi-Chūkagai
  • 21:18Semi Express
  • 21:20Semi ExpressMotomachi-Chūkagai
  • 21:23Limited Express
  • 21:32Local
  • 21:36Express
  • 21:40Rapid
  • 21:42LocalMotomachi-Chūkagai
  • 21:48Semi Express
  • 21:53Limited Express
  • 21:58Local
  22:00
  • 22:04Express
  • 22:08Rapid
  • 22:16Local
  • 22:19Semi Express
  • 22:23Limited Express
  • 22:28LocalYokohama
  • 22:34Express
  • 22:41Semi Express
  • 22:47Local
  • 22:54Semi Express
  • 22:59LocalShin-kiba
  23:00
  • 23:08LocalShin-kiba
  • 23:15Rapid
  • 23:18LocalKikuna
  • 23:25Local
  • 23:34Semi Express
  • 23:38Local
  • 23:49Local

Seibu Ikebukuro Line Outbound

Timetable for Seibukyūjō-mae, Hannō and Seibu-Chichibu

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:06LocalHannō
  • 5:20LocalHannō
  • 5:35LocalKotesashi
  • 5:50LocalHannō
  6:00
  • 6:08LocalHannō
  • 6:21LocalKotesashi
  • 6:26LocalKotesashi
  • 6:36LocalHannō
  • 6:41LocalKotesashi
  • 6:52Limited ExpressHannō
  • 6:53LocalHannō
  • 6:59LocalKotesashi
  7:00
  • 7:06LocalHannō
  • 7:13Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:16LocalHannō
  • 7:23LocalHannō
  • 7:27LocalKotesashi
  • 7:34LocalHannō
  • 7:40LocalKotesashi
  • 7:45LocalHannō
  • 7:50LocalKotesashi
  • 7:53Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:55LocalHannō
  8:00
  • 8:00LocalKotesashi
  • 8:05LocalHannō
  • 8:08LocalKotesashi
  • 8:12LocalKotesashi
  • 8:15LocalHannō
  • 8:19LocalKotesashi
  • 8:24LocalHannō
  • 8:28LocalKotesashi
  • 8:31LocalKotesashi
  • 8:35LocalHannō
  • 8:40LocalKotesashi
  • 8:42LocalKotesashi
  • 8:45LocalHannō
  • 8:48LocalKotesashi
  • 8:51LocalKotesashi
  • 8:54Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 8:55LocalHannō
  • 8:59LocalKotesashi
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:04LocalHannō
  • 9:06LocalKotesashi
  • 9:09LocalKotesashi
  • 9:14LocalHannō
  • 9:17LocalKotesashi
  • 9:21LocalKotesashi
  • 9:24LocalHannō
  • 9:30LocalHannō
  • 9:35Rapid ExpressKotesashi
  • 9:36LocalKotesashi
  • 9:40LocalKotesashi
  • 9:44LocalHannō
  • 9:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 9:54LocalHannō
  10:00
  • 10:04LocalHannō
  • 10:06Rapid ExpressHannō
  • 10:10LocalKotesashi
  • 10:14LocalHannō
  • 10:19LocalKotesashi
  • 10:24LocalHannō
  • 10:32LocalHannō
  • 10:35Rapid ExpressKotesashi
  • 10:40LocalKotesashi
  • 10:44LocalHannō
  • 10:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 10:54LocalHannō
  11:00
  • 11:02LocalHannō
  • 11:05Rapid ExpressHannō
  • 11:10LocalKotesashi
  • 11:14LocalHannō
  • 11:24LocalHannō
  • 11:32LocalHannō
  • 11:35Rapid ExpressKotesashi
  • 11:40LocalKotesashi
  • 11:44LocalHannō
  • 11:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 11:54LocalHannō
  12:00
  • 12:02LocalHannō
  • 12:05Rapid ExpressHannō
  • 12:10LocalKotesashi
  • 12:14LocalHannō
  • 12:24LocalHannō
  • 12:32LocalHannō
  • 12:35Rapid ExpressKotesashi
  • 12:40LocalKotesashi
  • 12:44LocalHannō
  • 12:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 12:54LocalHannō
  13:00
  • 13:02LocalHannō
  • 13:05Rapid ExpressHannō
  • 13:10LocalKotesashi
  • 13:14LocalHannō
  • 13:24LocalHannō
  • 13:32LocalHannō
  • 13:35Rapid ExpressKotesashi
  • 13:40LocalKotesashi
  • 13:44LocalHannō
  • 13:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 13:54LocalHannō
  14:00
  • 14:02LocalHannō
  • 14:05Rapid ExpressHannō
  • 14:10LocalKotesashi
  • 14:14LocalHannō
  • 14:24LocalHannō
  • 14:32LocalHannō
  • 14:35Rapid ExpressKotesashi
  • 14:40LocalKotesashi
  • 14:44LocalHannō
  • 14:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 14:54LocalHannō
  15:00
  • 15:02LocalHannō
  • 15:05Rapid ExpressHannō
  • 15:10LocalKotesashi
  • 15:14LocalHannō
  • 15:24LocalHannō
  • 15:32LocalHannō
  • 15:35Rapid ExpressKotesashi
  • 15:40LocalKotesashi
  • 15:44LocalHannō
  • 15:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 15:54LocalHannō
  16:00
  • 16:02LocalHannō
  • 16:05Rapid ExpressHannō
  • 16:10LocalKotesashi
  • 16:14LocalHannō
  • 16:24LocalHannō
  • 16:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 16:32LocalHannō
  • 16:35Rapid ExpressKotesashi
  • 16:40LocalKotesashi
  • 16:44LocalHannō
  • 16:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 16:54LocalHannō
 • 17:00 to 1:59
  17:00
  • 17:02LocalHannō
  • 17:05Rapid ExpressHannō
  • 17:10LocalKotesashi
  • 17:14LocalHannō
  • 17:22Limited ExpressHannō
  • 17:24LocalHannō
  • 17:34LocalHannō
  • 17:39LocalKotesashi
  • 17:44LocalHannō
  • 17:50LocalKotesashi
  • 17:55Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 17:56LocalHannō
  18:00
  • 18:03LocalKotesashi
  • 18:06LocalHannō
  • 18:11LocalKotesashi
  • 18:16LocalHannō
  • 18:21LocalKotesashi
  • 18:25Limited ExpressHannō
  • 18:26LocalHannō
  • 18:33LocalKotesashi
  • 18:36LocalHannō
  • 18:40LocalKotesashi
  • 18:46LocalHannō
  • 18:50LocalKotesashi
  • 18:55Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 18:57LocalHannō
  19:00
  • 19:03LocalKotesashi
  • 19:06LocalHannō
  • 19:11LocalKotesashi
  • 19:16LocalHannō
  • 19:21LocalKotesashi
  • 19:25Limited ExpressHannō
  • 19:26LocalHannō
  • 19:33LocalKotesashi
  • 19:36LocalHannō
  • 19:41LocalKotesashi
  • 19:46LocalHannō
  • 19:50LocalKotesashi
  • 19:55Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 19:57LocalHannō
  20:00
  • 20:02LocalKotesashi
  • 20:06LocalHannō
  • 20:10LocalKotesashi
  • 20:16LocalHannō
  • 20:21LocalKotesashi
  • 20:25Limited ExpressHannō
  • 20:26LocalHannō
  • 20:33LocalKotesashi
  • 20:36LocalHannō
  • 20:41LocalKotesashi
  • 20:46LocalHannō
  • 20:50LocalKotesashi
  • 20:55Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 20:57LocalHannō
  21:00
  • 21:01LocalKotesashi
  • 21:06LocalHannō
  • 21:11LocalKotesashi
  • 21:16LocalHannō
  • 21:20LocalKotesashi
  • 21:25Limited ExpressHannō
  • 21:26LocalHannō
  • 21:31LocalKotesashi
  • 21:37LocalHannō
  • 21:41LocalKotesashi
  • 21:46LocalHannō
  • 21:50LocalKotesashi
  • 21:55Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 21:57LocalHannō
  22:00
  • 22:01LocalKotesashi
  • 22:06LocalHannō
  • 22:10LocalKotesashi
  • 22:16LocalHannō
  • 22:20LocalKotesashi
  • 22:25Limited ExpressHannō
  • 22:27LocalHannō
  • 22:31LocalKotesashi
  • 22:35LocalHannō
  • 22:40LocalKotesashi
  • 22:45LocalHannō
  • 22:52Limited ExpressHannō
  • 22:55LocalKotesashi
  23:00
  • 23:00LocalHannō
  • 23:05LocalKotesashi
  • 23:11LocalKotesashi
  • 23:15LocalHannō
  • 23:22Limited ExpressHannō
  • 23:23LocalKotesashi
  • 23:26LocalKotesashi
  • 23:34LocalKotesashi
  • 23:37LocalHannō
  • 23:44LocalKotesashi
  • 23:50LocalKotesashi
  • 23:53Limited ExpressHannō
  • 23:57LocalHannō
  0:00
  • 0:01LocalKotesashi
  • 0:06LocalKotesashi
  • 0:14LocalHannō
  • 0:23Limited ExpressHannō
  • 0:28LocalHannō
  • 0:32LocalKotesashi
  • 0:39LocalHannō
  • 0:45LocalKotesashi
  • 0:55LocalKotesashi
  1:00
  • 1:03LocalKotesashi
  • 1:14LocalKotesashi
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:06LocalHannō
  • 5:36LocalKotesashi
  • 5:51LocalHannō
  6:00
  • 6:08LocalHannō
  • 6:11LocalKotesashi
  • 6:20LocalHannō
  • 6:31LocalHannō
  • 6:37LocalKotesashi
  • 6:44Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 6:47LocalHannō
  • 6:49LocalKotesashi
  7:00
  • 7:00LocalHannō
  • 7:03LocalKotesashi
  • 7:09LocalKotesashi
  • 7:12Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:17LocalHannō
  • 7:21LocalKotesashi
  • 7:27LocalHannō
  • 7:30Rapid ExpressNagatoro Mitsumineguchi
  • 7:35LocalKotesashi
  • 7:42LocalHannō
  • 7:48LocalHannō
  • 7:51Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:56LocalKotesashi
  8:00
  • 8:00LocalHannō
  • 8:04LocalKotesashi
  • 8:07Rapid ExpressHannō
  • 8:11LocalHannō
  • 8:18S-TRAINSeibu-Chichibu
  • 8:20LocalKotesashi
  • 8:23LocalHannō
  • 8:31Rapid ExpressNagatoro Mitsumineguchi
  • 8:32LocalHannō
  • 8:35LocalKotesashi
  • 8:41LocalHannō
  • 8:48LocalHannō
  • 8:53Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 8:55LocalKotesashi
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00LocalHannō
  • 9:07Rapid ExpressHannō
  • 9:11LocalKotesashi
  • 9:14LocalHannō
  • 9:21Limited ExpressHannō
  • 9:22LocalKotesashi
  • 9:28LocalHannō
  • 9:34LocalHannō
  • 9:37Rapid ExpressKotesashi
  • 9:41LocalSeibukyūjō-mae
  • 9:44LocalHannō
  • 9:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 9:54LocalHannō
  • 9:58LocalKotesashi
  10:00
  • 10:02LocalHannō
  • 10:05Rapid ExpressHannō
  • 10:12LocalSeibukyūjō-mae
  • 10:15LocalHannō
  • 10:21Limited ExpressHannō
  • 10:24LocalKotesashi
  • 10:27LocalHannō
  • 10:31LocalKotesashi
  • 10:35Rapid ExpressKotesashi
  • 10:36LocalHannō
  • 10:44LocalHannō
  • 10:46LocalSeibukyūjō-mae
  • 10:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 10:54LocalHannō
  11:00
  • 11:00LocalKotesashi
  • 11:02LocalHannō
  • 11:05Rapid ExpressHannō
  • 11:13LocalSeibukyūjō-mae
  • 11:16LocalHannō
  • 11:21LocalKotesashi
  • 11:24LocalHannō
  • 11:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 11:32LocalHannō
  • 11:35Rapid ExpressKotesashi
  • 11:40LocalKotesashi
  • 11:43LocalHannō
  • 11:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 11:54LocalHannō
  12:00
  • 12:02LocalHannō
  • 12:05Rapid ExpressHannō
  • 12:10LocalKotesashi
  • 12:14LocalHannō
  • 12:24LocalHannō
  • 12:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 12:32LocalHannō
  • 12:35Rapid ExpressKotesashi
  • 12:40LocalKotesashi
  • 12:44LocalHannō
  • 12:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 12:54LocalHannō
  13:00
  • 13:02LocalHannō
  • 13:06Rapid ExpressHannō
  • 13:10LocalKotesashi
  • 13:14LocalHannō
  • 13:24LocalHannō
  • 13:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 13:32LocalHannō
  • 13:35Rapid ExpressKotesashi
  • 13:40LocalKotesashi
  • 13:44LocalHannō
  • 13:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 13:54LocalHannō
  14:00
  • 14:02LocalHannō
  • 14:05Rapid ExpressHannō
  • 14:10LocalKotesashi
  • 14:14LocalHannō
  • 14:24LocalHannō
  • 14:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 14:32LocalHannō
  • 14:35Rapid ExpressKotesashi
  • 14:40LocalKotesashi
  • 14:44LocalHannō
  • 14:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 14:54LocalHannō
  15:00
  • 15:02LocalHannō
  • 15:05Rapid ExpressHannō
  • 15:10LocalKotesashi
  • 15:14LocalHannō
  • 15:22Limited ExpressHannō
  • 15:24LocalHannō
  • 15:32LocalHannō
  • 15:35Rapid ExpressKotesashi
  • 15:41LocalKotesashi
  • 15:44LocalHannō
  • 15:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 15:54LocalHannō
  • 15:57LocalSeibukyūjō-mae
  • 15:59LocalKotesashi
  16:00
  • 16:02LocalHannō
  • 16:06Rapid ExpressHannō
  • 16:10LocalKotesashi
  • 16:14LocalHannō
  • 16:22Limited ExpressHannō
  • 16:24LocalHannō
  • 16:28LocalSeibukyūjō-mae
  • 16:32LocalHannō
  • 16:35Rapid ExpressKotesashi
  • 16:41LocalKotesashi
  • 16:44LocalHannō
  • 16:45LocalSeibukyūjō-mae
  • 16:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 16:53LocalHannō
  • 15:56LocalKotesashi
  • 15:59LocalHannō
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:06Rapid ExpressHannō
  • 17:10LocalKotesashi
  • 17:13LocalHannō
  • 17:15LocalSeibukyūjō-mae
  • 17:22Limited ExpressHannō
  • 17:24LocalHannō
  • 17:30LocalKotesashi
  • 17:33LocalHannō
  • 17:40LocalKotesashi
  • 17:45LocalHannō
  • 17:47LocalKotesashi
  • 17:54Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 17:57LocalHannō
  18:00
  • 18:02LocalKotesashi
  • 18:07LocalHannō
  • 18:12LocalKotesashi
  • 18:14S-TRAINHannō
  • 18:16LocalHannō
  • 18:24Limited ExpressHannō
  • 18:26LocalHannō
  • 18:34LocalHannō
  • 18:39LocalKotesashi
  • 18:42LocalKotesashi
  • 18:45LocalHannō
  • 18:50LocalKotesashi
  • 18:54Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 18:55LocalHannō
  19:00
  • 19:02LocalKotesashi
  • 19:05LocalHannō
  • 19:12LocalKotesashi
  • 19:15LocalHannō
  • 19:19LocalKotesashi
  • 19:24Limited ExpressHannō
  • 19:25LocalHannō
  • 19:32LocalKotesashi
  • 19:35LocalHannō
  • 19:42LocalKotesashi
  • 19:45LocalHannō
  • 19:49LocalKotesashi
  • 19:54Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 19:55LocalHannō
  20:00
  • 20:00LocalKotesashi
  • 20:05LocalHannō
  • 20:10LocalKotesashi
  • 20:15LocalHannō
  • 20:17LocalKotesashi
  • 20:23Limited ExpressHannō
  • 20:25LocalHannō
  • 20:30LocalKotesashi
  • 20:35LocalHannō
  • 20:42LocalKotesashi
  • 20:45LocalHannō
  • 20:48LocalKotesashi
  • 20:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 20:55LocalKotesashi
  21:00
  • 21:00LocalHannō
  • 21:03LocalKotesashi
  • 21:09LocalKotesashi
  • 21:14LocalHannō
  • 21:18LocalKotesashi
  • 21:22Limited ExpressHannō
  • 21:26LocalKotesashi
  • 21:31LocalHannō
  • 21:34LocalKotesashi
  • 21:40LocalKotesashi
  • 21:44LocalHannō
  • 21:48LocalKotesashi
  • 21:52Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 21:55LocalKotesashi
  22:00
  • 22:00LocalHannō
  • 22:03LocalKotesashi
  • 22:10LocalKotesashi
  • 22:14LocalHannō
  • 22:19LocalKotesashi
  • 22:22Limited ExpressHannō
  • 22:26LocalKotesashi
  • 22:30LocalHannō
  • 22:39LocalKotesashi
  • 22:44LocalHannō
  • 22:49LocalKotesashi
  • 22:52Limited ExpressHannō
  • 22:55LocalKotesashi
  • 22:58LocalHannō
  23:00
  • 23:03LocalKotesashi
  • 23:14LocalHannō
  • 23:19LocalKotesashi
  • 23:22Limited ExpressHannō
  • 23:26LocalKotesashi
  • 23:34LocalHannō
  • 23:38LocalKotesashi
  • 23:49LocalHannō
  • 23:53LocalKotesashi
  0:00
  • 0:00LocalHannō
  • 0:11LocalKotesashi
  • 0:18LocalKotesashi
  • 0:24LocalHannō
  • 0:31LocalKotesashi
  • 0:44LocalKotesashi
  • 0:48LocalKotesashi
  • 0:54LocalKotesashi

Seibu Shinjuku Line Inbound

Timetable for Higashi-Murayama, Takadanobaba and Seibu-Shinjuku (Kokubunji)

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00Semi Express
  • 5:16Semi Express
  • 5:28Local
  • 5:36Express
  • 5:46Express
  • 5:56Express
  6:00
  • 6:02Express
  • 6:15Express
  • 6:20Local
  • 6:23Semi Express
  • 6:26Limited Express
  • 6:30Local
  • 6:34Express
  • 6:36Limited Express
  • 6:41Semi Express
  • 6:46Express
  • 6:48Limited Express
  • 6:52Local
  • 6:57Local
  7:00
  • 7:00Express
  • 7:05Semi Express
  • 7:09Local
  • 7:15Semi Express
  • 7:18Local
  • 7:22Commuter Express
  • 7:24Local
  • 7:30Express
  • 7:38Express
  • 7:45Semi Express
  • 7:48Local
  • 7:52Commuter Express
  • 7:54Local
  8:00
  • 8:00Express
  • 8:04Local
  • 8:09Express
  • 8:11Limited Express
  • 8:19Semi Express
  • 8:21Limited Express
  • 8:29Express
  • 8:34Local
  • 8:39Semi Express
  • 8:41Limited Express
  • 8:50Express
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00Express
  • 9:05Local
  • 9:09Semi Express
  • 9:12Limited Express
  • 9:21Local
  • 9:31Express
  • 9:41Local
  • 9:50Express
  • 9:52LocalKokubunji
  10:00
  • 10:01Express
  • 10:07Local
  • 10:10Limited Express
  • 10:21Express
  • 10:30Local
  • 10:33LocalKokubunji
  • 10:41Express
  • 10:47Local
  • 10:50Limited Express
  11:00
  • 11:01Express
  • 11:11Local
  • 11:21Express
  • 11:30Local
  • 11:33LocalKokubunji
  • 11:41Express
  • 11:47Local
  • 11:50Limited Express
  12:00
  • 12:01Express
  • 12:11Local
  • 12:21Express
  • 12:30Local
  • 12:33LocalKokubunji
  • 12:41Express
  • 12:47Local
  • 12:50Limited Express
  13:00
  • 13:01Express
  • 13:11Local
  • 13:21Express
  • 13:30Local
  • 13:33LocalKokubunji
  • 13:41Express
  • 13:47Local
  • 13:50Limited Express
  14:00
  • 14:01Express
  • 14:11Local
  • 14:21Express
  • 14:30Local
  • 14:33LocalKokubunji
  • 14:41Express
  • 14:47Local
  • 14:50Limited Express
  15:00
  • 15:01Express
  • 15:11Local
  • 15:21Express
  • 15:30Local
  • 15:33LocalKokubunji
  • 15:41Express
  • 15:47Local
  • 15:50Limited Express
  16:00
  • 16:01Express
  • 16:10Local
  • 16:12LocalKokubunji
  • 16:18Express
  • 16:20Limited Express
  • 16:29Express
  • 16:34LocalKokubunji
  • 16:37Local
  • 16:41Express
  • 16:45Semi Express
  • 16:50Limited Express
  • 16:55Local
 • 17:00 to 23:59
  17:00
  • 17:01Semi Express
  • 17:06Semi Express
  • 17:13Local
  • 17:16Limited Express
  • 17:20Express
  • 17:22LocalKokubunji
  • 17:27Express
  • 17:32Local
  • 17:35Local
  • 17:41Local
  • 17:44Express
  • 17:46Limited Express
  • 17:51LocalKokubunji
  • 17:55Local
  18:00
  • 18:05Express
  • 18:13Semi Express
  • 18:16Limited Express
  • 18:25Semi Express
  • 18:32Local
  • 18:40Express
  • 18:44Express
  • 18:46Limited Express
  • 18:55Semi Express
  19:00
  • 19:05Express
  • 19:10Express
  • 19:14Express
  • 19:16Limited Express
  • 19:25Semi Express
  • 19:29Local
  • 19:33Express
  • 19:38Semi Express
  • 19:43Semi Express
  • 19:46Limited Express
  • 19:51Local
  • 19:56Express
  20:00
  • 20:04Express
  • 20:08Local
  • 20:14Local
  • 20:16Limited Express
  • 20:25Express
  • 20:29Semi Express
  • 20:39Express
  • 20:44Semi Express
  • 20:46Limited Express
  • 20:57Local
  21:00
  • 21:05Semi Express
  • 21:08Local
  • 21:15Semi Express
  • 21:17Limited Express
  • 21:28Semi Express
  • 21:33Local
  • 21:38Express
  • 21:41Local
  • 21:45Express
  • 21:48Limited Express
  • 21:56Local
  22:00
  • 22:02Express
  • 22:09Local
  • 22:14Express
  • 22:16Limited Express
  • 22:27Local
  • 22:35Express
  • 22:42Semi Express
  • 22:47Limited Express
  • 22:55Semi Express
  23:00
  • 23:08Semi Express
  • 23:16Limited Express
  • 23:24Semi Express
  • 23:38Semi Express
  • 23:56Semi Express
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00Semi Express
  • 5:16Semi Express
  • 5:28Local
  • 5:36Express
  • 5:46Express
  • 5:56Express
  6:00
  • 6:06Express
  • 6:16Express
  • 6:24Express
  • 6:36Express
  • 6:38Limited Express
  • 6:45Local
  • 6:54Express
  • 6:59Local
  7:00
  • 7:06Express
  • 7:13Local
  • 7:15Limited Express
  • 7:23Express
  • 7:32Express
  • 7:38Express
  • 7:46Express
  • 7:53Express
  • 7:58Local
  8:00
  • 8:07Express
  • 8:13Express
  • 8:15Limited Express
  • 8:24Express
  • 8:29Local
  • 8:38Express
  • 8:46Express
  • 8:53Express
  • 8:58Local
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:07Express
  • 9:13Express
  • 9:15Limited Express
  • 9:19LocalKokubunji
  • 9:24Express
  • 9:28Local
  • 9:37Express
  • 9:43Express
  • 9:45Limited Express
  • 9:53Express
  10:00
  • 10:01Local
  • 10:11Express
  • 10:15Local
  • 10:20Limited Express
  • 10:22Express
  • 10:31Local
  • 10:33LocalKokubunji
  • 10:41Express
  • 10:47Local
  • 10:50Limited Express
  11:00
  • 11:01Express
  • 11:11Local
  • 11:21Express
  • 11:30Local
  • 11:33LocalKokubunji
  • 11:41Express
  • 11:47Local
  • 11:50Limited Express
  12:00
  • 12:01Express
  • 12:11Local
  • 12:21Express
  • 12:30Local
  • 12:33LocalKokubunji
  • 12:41Express
  • 12:47Local
  • 12:50Limited Express
  13:00
  • 13:01Express
  • 13:11Local
  • 13:21Express
  • 13:30Local
  • 13:33LocalKokubunji
  • 13:41Express
  • 13:47Local
  • 13:50Limited Express
  14:00
  • 14:01Express
  • 14:11Local
  • 14:21Express
  • 14:30Local
  • 14:33LocalKokubunji
  • 14:41Express
  • 14:47Local
  • 14:50Limited Express
  15:00
  • 15:01Express
  • 15:11Local
  • 15:21Express
  • 15:31Local
  • 15:33LocalKokubunji
  • 15:41Express
  • 15:48Local
  • 15:50Limited Express
  • 15:56Local
  16:00
  • 16:01Express
  • 16:09Local
  • 16:12LocalKokubunji
  • 16:18Express
  • 16:20Limited Express
  • 16:25Local
  • 16:31Local
  • 16:33LocalKokubunji
  • 16:41Express
  • 16:49Limited Express
  • 16:51Local
  • 16:58Express
 • 17:00 to 23:59
  17:00
  • 17:06Local
  • 17:11Express
  • 17:19Limited Express
  • 17:21Local
  • 17:28Express
  • 17:31LocalKokubunji
  • 17:36Local
  • 17:40Express
  • 17:49Limited Express
  • 17:51Local
  • 17:58Express
  18:00
  • 18:06Local
  • 18:10Express
  • 18:18Limited Express
  • 18:21Local
  • 18:29Express
  • 18:35Local
  • 18:40Express
  • 18:49Limited Express
  • 18:51Local
  • 18:58Express
  19:00
  • 19:05Local
  • 19:11Express
  • 19:19Limited Express
  • 19:21Local
  • 19:31Local
  • 19:40Express
  • 19:48Limited Express
  • 19:51Express
  • 19:59Local
  20:00
  • 20:05Express
  • 20:11Express
  • 20:14Limited Express
  • 20:21Local
  • 20:31Express
  • 20:40Express
  • 20:48Limited Express
  • 20:51Express
  • 20:59Local
  21:00
  • 21:07Express
  • 21:11Express
  • 21:14Limited Express
  • 21:25Express
  • 21:37Semi Express
  • 21:45Express
  • 21:57Express
  22:00
  • 22:09Local
  • 22:16Limited Express
  • 22:21Express
  • 22:29Semi Express
  • 22:39Local
  • 22:49Semi Express
  • 22:56Semi Express
  23:00
  • 23:06Semi Express
  • 23:17Local
  • 23:29Local
  • 23:39Local

Seibu Shinjuku Line Outbound

Timetable for Kōkū-kōen, Sayamashi and Hon-Kawagoe

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:18Local
  • 5:46LocalShin-Tokorozawa
  6:00
  • 6:09Local
  • 6:23Local
  • 6:34LocalShin-Tokorozawa
  • 6:42Local
  • 6:52Local
  7:00
  • 7:00Local
  • 7:11Local
  • 7:16LocalShin-Tokorozawa
  • 7:21Local
  • 7:31Local
  • 7:36LocalShin-Tokorozawa
  • 7:38Limited Express
  • 7:42Local
  • 7:51Local
  8:00
  • 8:01Local
  • 8:05LocalShin-Tokorozawa
  • 8:08Limited Express
  • 8:12Local
  • 8:22Local
  • 8:28LocalShin-Tokorozawa
  • 8:32Local
  • 8:39LocalShin-Tokorozawa
  • 8:41Local
  • 8:49LocalShin-Tokorozawa
  • 8:52Local
  • 8:57LocalShin-Tokorozawa
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:01Local
  • 9:05LocalShin-Tokorozawa
  • 9:11Local
  • 9:17LocalShin-Tokorozawa
  • 9:22Local
  • 9:28Local
  • 9:31Limited Express
  • 9:37Local
  • 9:40LocalShin-Tokorozawa
  • 9:51Local
  10:00
  • 10:00Local
  • 10:03Limited Express
  • 10:06LocalShin-Tokorozawa
  • 10:11Local
  • 10:14LocalShin-Tokorozawa
  • 10:20Local
  • 10:30Limited Express
  • 10:32Local
  • 10:38Local
  • 10:41LocalShin-Tokorozawa
  • 10:51Local
  11:00
  • 11:01Local
  • 11:11Local
  • 11:21Local
  • 11:30Limited Express
  • 11:32Local
  • 11:38Local
  • 11:41LocalShin-Tokorozawa
  • 11:53Local
  12:00
  • 12:01Local
  • 12:10Limited Express
  • 12:12Local
  • 12:21Local
  • 12:31Local
  • 12:38Local
  • 12:41LocalShin-Tokorozawa
  • 12:53Local
  13:00
  • 13:01Local
  • 13:10Limited Express
  • 13:12Local
  • 13:21Local
  • 13:31Local
  • 13:38Local
  • 13:41LocalShin-Tokorozawa
  • 13:53Local
  14:00
  • 14:01Local
  • 14:10Limited Express
  • 14:12Local
  • 14:21Local
  • 14:31Local
  • 14:38Local
  • 14:41LocalShin-Tokorozawa
  • 14:53Local
  15:00
  • 15:01Local
  • 15:10Limited Express
  • 15:12Local
  • 15:23Local
  • 15:31Local
  • 15:38Local
  • 15:41LocalShin-Tokorozawa
  • 15:51Local
  16:00
  • 16:01Local
  • 16:10Limited Express
  • 16:12Local
  • 16:22Local
  • 16:31Local
  • 16:38LocalShin-Tokorozawa
  • 16:42Local
  • 16:51Local
 • 17:00 to 1:59
  17:00
  • 17:00Limited Express
  • 17:02Local
  • 17:12Local
  • 17:19LocalShin-Tokorozawa
  • 17:24Local
  • 17:30Limited Express
  • 17:32LocalShin-Tokorozawa
  • 17:37Local
  • 17:41LocalShin-Tokorozawa
  • 17:47Local
  • 17:56Local
  18:00
  • 18:02Limited Express
  • 18:05Local
  • 18:09LocalShin-Tokorozawa
  • 18:12LocalShin-Tokorozawa
  • 18:16Local
  • 18:20LocalShin-Tokorozawa
  • 18:26Local
  • 18:34Limited Express
  • 18:36Local
  • 18:41LocalShin-Tokorozawa
  • 18:45Local
  • 18:50LocalShin-Tokorozawa
  • 18:53LocalShin-Tokorozawa
  • 18:56Local
  19:00
  • 19:04Limited Express
  • 19:06Local
  • 19:11LocalShin-Tokorozawa
  • 19:15Local
  • 19:25Local
  • 19:33Limited Express
  • 19:35Local
  • 19:40LocalShin-Tokorozawa
  • 19:45Local
  • 19:49LocalShin-Tokorozawa
  • 19:53LocalShin-Tokorozawa
  • 19:57Local
  20:00
  • 20:04Limited Express
  • 20:06Local
  • 20:13LocalShin-Tokorozawa
  • 20:18Local
  • 20:28Local
  • 20:34Limited Express
  • 20:36Local
  • 20:45Local
  • 20:52LocalShin-Tokorozawa
  • 20:57Local
  21:00
  • 21:04Limited Express
  • 21:07Local
  • 21:15Local
  • 21:23Local
  • 21:26LocalShin-Tokorozawa
  • 21:32Limited Express
  • 21:35Local
  • 21:39LocalShin-Tokorozawa
  • 21:44Local
  • 21:48LocalShin-Tokorozawa
  • 21:57Local
  22:00
  • 22:04Limited Express
  • 22:06LocalShin-Tokorozawa
  • 22:12Local
  • 22:23Local
  • 22:26LocalShin-Tokorozawa
  • 22:33Limited Express
  • 22:36Local
  • 22:46Local
  • 22:49LocalShin-Tokorozawa
  • 22:55LocalShin-Tokorozawa
  23:00
  • 23:02Limited Express
  • 23:04LocalShin-Tokorozawa
  • 23:09LocalShin-Tokorozawa
  • 23:14LocalShin-Tokorozawa
  • 23:23Local
  • 23:31Limited Express
  • 23:35LocalShin-Tokorozawa
  • 23:41Local
  • 23:47LocalShin-Tokorozawa
  • 23:57Local
  0:00
  • 0:02Limited Express
  • 0:06LocalShin-Tokorozawa
  • 0:15Local
  • 0:24Limited Express
  • 0:26Local
  • 0:40Local
  • 0:54LocalShin-Tokorozawa
  1:00
  • 1:08LocalShin-Tokorozawa
  • 1:23LocalShin-Tokorozawa
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:18Local
  • 5:47Local
  6:00
  • 6:06Local
  • 6:25Local
  • 6:39Local
  • 6:54Local
  7:00
  • 7:06Local
  • 7:16Local
  • 7:26Local
  • 7:37Local
  • 7:46Local
  • 7:53Local
  8:00
  • 8:00Limited Express
  • 8:03Local
  • 8:10Local
  • 8:16LocalShin-Tokorozawa
  • 8:21Local
  • 8:30Limited Express
  • 8:33Local
  • 8:39Local
  • 8:47LocalShin-Tokorozawa
  • 8:52Local
  • 8:59Local
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:09Local
  • 9:16LocalShin-Tokorozawa
  • 9:22Local
  • 9:30Limited Express
  • 9:32Local
  • 9:37Local
  • 9:41LocalShin-Tokorozawa
  • 9:45LocalShin-Tokorozawa
  • 9:53Local
  10:00
  • 10:02Local
  • 10:11Local
  • 10:22Local
  • 10:30Limited Express
  • 10:32Local
  • 10:38Local
  • 10:41LocalShin-Tokorozawa
  • 10:46LocalShin-Tokorozawa
  • 10:53Local
  11:00
  • 11:02Local
  • 11:10Limited Express
  • 11:12Local
  • 11:21Local
  • 11:31Local
  • 11:37Local
  • 11:41Limited Express
  • 11:43LocalShin-Tokorozawa
  • 11:53Local
  12:00
  • 12:01Local
  • 12:10Limited Express
  • 12:12Local
  • 12:21Local
  • 12:31Local
  • 12:38Local
  • 12:41LocalShin-Tokorozawa
  • 12:53Local
  13:00
  • 13:01Local
  • 13:10Limited Express
  • 13:12Local
  • 13:21Local
  • 13:31Local
  • 13:38Local
  • 13:41LocalShin-Tokorozawa
  • 13:53Local
  14:00
  • 14:01Local
  • 14:10Limited Express
  • 14:12Local
  • 14:21Local
  • 14:31Local
  • 14:38Local
  • 14:41LocalShin-Tokorozawa
  • 14:53Local
  15:00
  • 15:01Local
  • 15:10Limited Express
  • 15:12Local
  • 15:23Local
  • 15:31Local
  • 15:38Local
  • 15:41LocalShin-Tokorozawa
  • 15:53Local
  16:00
  • 16:01Local
  • 16:10Limited Express
  • 16:12Local
  • 16:22Local
  • 16:32Local
  • 16:37LocalShin-Tokorozawa
  • 16:41Local
  • 16:53Local
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:00Limited Express
  • 17:02Local
  • 17:11Local
  • 17:17LocalShin-Tokorozawa
  • 17:23Local
  • 17:31Limited Express
  • 17:34Local
  • 17:40LocalShin-Tokorozawa
  • 17:46Local
  • 17:48LocalShin-Tokorozawa
  • 17:55Local
  18:00
  • 18:00Limited Express
  • 18:04Local
  • 18:08LocalShin-Tokorozawa
  • 18:12Local
  • 18:21Local
  • 18:30Limited Express
  • 18:33Local
  • 18:38LocalShin-Tokorozawa
  • 18:42Local
  • 18:52Local
  19:00
  • 19:00Limited Express
  • 19:02Local
  • 19:08LocalShin-Tokorozawa
  • 19:11Local
  • 19:22Local
  • 19:30Limited Express
  • 19:32Local
  • 19:39LocalShin-Tokorozawa
  • 19:43Local
  • 19:52Local
  20:00
  • 20:00Limited Express
  • 20:02Local
  • 20:09LocalShin-Tokorozawa
  • 20:11Local
  • 20:21Local
  • 20:30Limited Express
  • 20:33Local
  • 20:39LocalShin-Tokorozawa
  • 20:48Local
  • 20:54LocalShin-Tokorozawa
  • 20:59Limited Express
  21:00
  • 21:03Local
  • 21:10LocalShin-Tokorozawa
  • 21:20Local
  • 21:29Limited Express
  • 21:32Local
  • 21:40LocalShin-Tokorozawa
  • 21:49Local
  • 21:59Limited Express
  22:00
  • 22:02Local
  • 22:11LocalShin-Tokorozawa
  • 22:19Local
  • 22:30Limited Express
  • 22:32Local
  • 22:40LocalShin-Tokorozawa
  • 22:48Local
  23:00
  • 23:01Local
  • 23:07LocalShin-Tokorozawa
  • 23:16Local
  • 23:29Limited Express
  • 23:33Local
  • 23:40LocalShin-Tokorozawa
  • 23:50Local
  0:00
  • 0:00Local
  • 0:12LocalShin-Tokorozawa
  • 0:23Local
  • 0:46LocalShin-Tokorozawa
  • 0:55LocalShin-Tokorozawa

Searching for transfer information and fares with HyperDia

HYPERDIA

HyperDia is a tool that enables users to search for transfer/connection information corresponding to timetables for JR Shinkansen and limited express trains, conventional lines, major private railways, and airlines nationwide. To search, users simply specify certain information such as a date and departure/arrival time.

Related Links

pagetop